Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
Amb aquesta imatge corporativa hem volgut representar la duresa del metall (Iridia) però també hem representat amb les línies del símbol, i els nodes que les uneixen, la part més multidisciplinar del centre de drets humans.
BACK
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
Amb aquesta imatge corporativa hem volgut representar la duresa del metall (Iridia) però també hem representat amb les línies del símbol, i els nodes que les uneixen, la part més multidisciplinar del centre de drets humans.


Loading