CAT

La Guspira és una plataforma de creació que ofereix solucions gràfiques i digitals a entitats, col·lectius o persones que ho necessiten.

Entenem el disseny com una eina de transformació social que va més enllà d’un simple valor estètic,
per això a La Gusipra ens agrada primer pensar i després dissenyar, per poder aportar finalment propostes visuals úniques i innovadores.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ESP 

La Guspira es una plataforma de creación que ofrece soluciones gráficas y digitales a entidades, colectivos o personas que lo necesiten.

Entendemos el diseño como una herramienta de transformación social que va más allá de un simple valor estético,
por eso en La Guspira nos gusta primero pensar y después diseñar, para poder aportar finalmente propuestas visuales únicas y innovadoras.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENG 

La Guspira is a space of creation that provides graphical and digital businesses, groups or individuals that need solutions.

We understand the design as a tool of social transformation that goes beyond a simple aesthetic value,
so in La Guspira we like to think first and then design, to finally bring unique visual i innovative proposals.


Loading