Els Tentacles de l’Ocupació
L’informe ‘Els tentacles de l’ocupació’ descriu la cadena de vulneracions i complicitats en l’explotació de recursos pesquers del Sàhara Occidental en el marc de l’ocupació de l’Estat marroquí / Més informació: odhe.cat/informe-els-tentacles-de-locupacio-explotacio-recursos-pesquers-del-sahara-occidental/
NEXT
Els Tentacles de l’Ocupació
L’informe ‘Els tentacles de l’ocupació’ descriu la cadena de vulneracions i complicitats en l’explotació de recursos pesquers del Sàhara Occidental en el marc de l’ocupació de l’Estat marroquí
Més informació: odhe.cat/informe-els-tentacles-de-locupacio-explotacio-recursos-pesquers-del-sahara-occidental/


Loading